pennawd llythyr


Twyni Llandanwg
Dyma safle i hybu diddordeb yn Twyni Llandanwg.
Sefydlwyd hi gan aelodau 0 Grwp Gwarchod Twyni Llandanwg - eu nod yw gwarchod a diogelu'r twyni.

Yn y safle mae yma beth 0 hanes aber yr afon Artro.
Mae yma beth gwyddoniaeth ynglyn a ffurfiad y twyni a'u pwysigrwydd, a manylion o'r rhywogaethau sydd yn cael eu cynnal yno.
Hefyd lluniau a hanes y gwaith a wnaethpwyd yn y blynyddoedd diweddar.

Os hoffech ymuno ani, neu anfon sylwadau, gwnewch hynny drwy'r dudalen gysylltu.

     ENGLISH        Dewis iaith          CYMRAEG   

Original text