Y newyddion diweddaraf


Mae'n anffodus bod yn rhaid inni gyhoeddi dirywiad John Wynne, aelod sylfaenydd o Grŵp Diogelu Twyni Llandanwg, a'i fab John "Ben" Wynne, yn yr un mis. Mae Ben wedi gweithio'n galed i'r grŵp yn ystod y blynyddoedd diwethaf.Yn dilyn y newyddion trist ynghylch pasio ein cyd-aelod, Ben Wynne, hoffem dalu teyrnged iddo, am ei gyfraniad i'n Grwp, a hefyd am ei gyfeillgarwch a'r pleser a ddaeth i'n bywydau.

Yn ystod ei fywyd yn fyrrach, roedd Ben wedi bod yn morwr cystadleuol hyfryd, swyddog Llu Awyr Brenhinol, gwyddonydd / peiriannydd sy'n gweithio o fewn y sector sydd bellach wedi'i breifateiddio o'r Weinyddiaeth Amddiffyn; ac yn ddiweddarach bu'n gyfrifol am redeg fferm ei rieni.

Bendithiwyd Ben gyda deallusrwydd brwd ynghyd â chymeriad cryf; bu hefyd yn gweithredu'n ddieithriad gyda'r uniondeb mwyaf posibl. Fel cefnogwr cyson Grŵp Diogelu Twyni Llandanwg a'i nodau, roedd yn flaenllaw wrth gyfrannu'n anfwriadol i ymdrechion y Grŵp i fynd ar drywydd mesurau i amddiffyn y twyni rhag difrod a dirywiad. Roedd ei gyfraniadau yn hanfodol wrth gael y caniatâd angenrheidiol gan y sefydliadau swyddogol i ganiatáu i fentrau'r Grŵp fynd rhagddynt.

Yn ogystal â'i nodweddion da a'i gyflawniadau, roedd hefyd yn un o'r bobl hyfryd y gallai un ei gwrdd. Ein Grwp a'n cymuned fydd y tlotaf am ei basio.

Mae ein meddyliau gyda'i deulu yn yr amser trist a hynod anodd hwn.


Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf
Tachwedd DATGANIAD


Mae cofnodion y cyfarfod diwethaf (Medi) ar "Adroddiadau"


Cymeradwywyd y cais cynllunio ar gyfer y gwely cobble, gyda chyfyngiadau ar faint o gerrig.

Mae'r adroddiad Astudiaeth Dichonoldeb ar lifogydd yn Llandanwg gan ymgynghorwyr WS Atkins wedi'i ychwanegu at y wefan Adroddiad ar Llifogydd yn Llandanwg (defnyddiwch botwm ôl porwr i ddychwelyd)

Mae'r Datganiad Dull ar gyfer Gwely Cobble ar gael, cliciwch yma ac yna defnyddiwch y botwm ôl-porwr i dychwelyd.

Mae'r Disgrifiad Dylunio ar gyfer y Gwely Cobble ar gael yma, cliciwch yma ac yna defnyddiwch botwm porwr yn ôl i ddychwelyd.

Mae'r adroddiad a luniwyd ar ôl y cyfarfod ar y 6ed o Fawrth bellach ar gael yma, cliciwch yma ac yna defnyddiwch y botwm porwr yn ôl i ddychwelyd.


Mae ffotograffau newydd o cobbles ar Draeth Llandanwg ar dudalen Ffeiliau'r Cyfryngau, eitem 4 cliciwch yma


Mae'r siart hon yn dangos yr ardaloedd a fydd yn cael eu llifogydd os bydd y sefyllfa waethaf ar gyfer lefelau môr yn codi o ganlyniad i gynhesu byd-eang.

Plaen Llifogydd

Original text