Ble rydym ni?


Siart

Llandanwg ychydig oddi ar yr A496 i'r de o Harlech a gellir ei chyrraedd ar ffyrdd a rheilffyrdd.
Mae'r llwybrau brif ffordd yn dod o Ogledd drwy Gaer, y Dwyrain (M54) a De naill ai drwy Henffordd a Chaerwrangon neu o Dde Cymru.
The Cambrian ysblennydd cysylltiadau Rheilffordd Arfordir y Railtrack Intercity rhwydwaith Prydeinig i Meirionnydd trwy'r Amwythig.
cwmnau bysiau hefyd yn cael teithiau sy'n cynnwys Harlech. Manceinion yn y maes awyr rhyngwladol agosaf.

Original text