Original text


 

Wrth deialu o'r tu allan i'r DU lle y 0 1 gyda 44

Gwestai

Castle Cottage 01766 780479 neu
Ewch i'w gwefan .

Lion Hotel 01766 780731

Maes-y-Neuadd, Talsarnau 01766 780200
Ymwelwch 'u gwefan .

Noddfa Guest House Ewch i'w gwefan .

Queens Hotel 01766 780480

Y Branwen Hotel 01766 780477 neu
Ewch i'w gwefan .

Gwestai Bach

Morlyn (Llandanwg) 01341 241298 neu
Ewch i'w gwefan .

Byrdir 01766 780316 neu Ewch i'w gwefan .

Glan-Y-Gors (Llandanwg) 01341 241410

Godre'r Graig 01341 247249 neu Ewch i'w gwefan .

Creigmor, High Street, Harlech, Gwynedd, LL46 2YT.
Ffn 01766 780844

Gwrach Ynys, Ynys 01766 780742 neu Ewch i'w gwefan .

Gwynfryn Farm, Llanbedr 01341 241381

Hafod Wen 01766 780356 neu Ewch i'w gwefan .

Llechollwyn Farm, Ynys 01766 780414

Maes yr Hebog, Heol y Bryn, Harlech, Gwynedd, LL46 2TU
Ffn 01766 780885

Ty Mawr, Llanfair 01766 780446

Hunan-arlwyo

1 Penlan, Llanfair 01,766 770,003

Tyddyn Felin, Harlech 01766 780388

Cefn Cottage Farm Uchaf 01341 241209

Gilfach Goch Cottage 01341 241275

Ty Gwennol 01341 241275 neu Ewch i'w gwefan .

Graig Isaf - Cilcychwyn Cottage
01341 241341

Gwynfryn Farm Cottages, Llanbedr
01341 241381 neu Ewch i'w gwefan .

Cottage Farm Hendy 01341 241263

Hengaeau Farm Cottage 01766 780153 Ymwelwch 'u gwefan .

Sandy Patch, Castell Morfa, Harlech
01341 280540 neu
Ewch i'w gwefan .

Nantcol 01544 327326 Ymwelwch 'u gwefan .

Pensarn Farm Cottage 01341241285

Tan - y - Rhiw Cottage 01952 730212 neu Ewch i'w gwefan .

Y Bwthyn Cottage 01,341 241,277.

Ystum Gwern Hall Farm Cottages
Ffn 01341 247249 neu Ewch i'w gwefan .

Carafanau a Gwersylla

Ymwlch Farm, Llanfair 01341 241320 neu Ewch i'w gwefan .

Glan-Y-Gors (Llandanwg) Ardystiedig Safle 01,341 241,410

Argoed (Llanfair) 01341 241723
arlwyo Statig, teithio a hunan. Ymwelwch 'u gwefan .

Llandanwg Holiday Home Park, gwerthu Carafanau 01341 241602 neu Ewch i'w gwefan .

Barcdy, Talsarnau 01766 770736 neu Ewch i'w gwefan .

Beach Road, Harlech 01766 780328 neu Ewch i'w gwefan .

Benar Beach, Talybont 01341 247571

Cae Cethin, Llanfair 01766 780247

Llechollwyn, Ynys 01766 780414

Min y Don 01766 780286 neu Ewch i'w gwefan .

Merthyr Farm 01766 780897 neu Ewch i'w gwefan .

Pant Mawr Caravan Park, Harlech
01766 780226

Shell Island, Llanbedr 01341 241453 neu
Ewch i'w gwefan .

Tanforhesgan 01766 780465 neu
Ewch i'w gwefan .

Coetiroedd 01766 780419

Bwytai a Chaffis

Bwtri Bach 01766 780373

Castle Cottage 01766 780479 neu
Ewch i'w gwefan .

Maes Cafe, Llandanwg 01341 241387

Morlyn (Llandanwg) 01341 241298 neu
Ewch i'w gwefan .

Mae'r Bwyty Plas 01766 780204 neu
Ewch i'w gwefan .

Queens Hotel 01766 780480 neu
Ewch i'w gwefan .

Y Branwen Hotel 01766 780477 neu
Ewch i'w gwefan .

  
Atyniadau / Gweithgareddau

Castell Harlech 01766 780552 neu
Ewch i'w gwefan .

Brenhinol Dewi Sant Clwb Golff 01766 780361
Ymwelwch 'u gwefan .

Theatr Harlech 01766 780667
Ymwelwch 'u gwefan .

Christian Mynydd Gweithgareddau Canolfan
01341 241718 a 01341 241646

Ymwelwch 'u gwefan .

Llanbedr a Phensarn Clwb Hwylio
01341 241415 a 01766 780505

Ymwelwch 'u gwefan .

Amusements Castle 01766 781326

Pwll Nofio Harlech 01766 780576 neu
Ewch i'w gwefan .

Lasynys Hanesyddol House 01766 781395 neu
Ewch i'w gwefan .

Ceudyllau Llechi Llanfair, Fferm Mini a natur cerdded 01766 780247 neu
Ewch i'w gwefan .

Merthyr Farm, A Farm Mynydd Cymru
01766 780897 neu ewch i'w gwefan .

Siopau

A & B Newsagents Murphy & Hardware
01766 780460

Bwtri Bach, Delicatessen 01766 780373

Cae Du Designs Fabrics disgownt
01766 780239

Ymwelwch 'u gwefan .

Achos o Harlech, Swyddfa'r Post a Llyfrwerthwyr
01766 780231 - Llyfrau, cerddoriaeth a fideo.

Castle Gift Shop, anrhegion Cymreig 01766 780700 Ymwelwch 'u gwefan .

Antiques Eisteddfa
01766 781376

Harlech Pottery, Dyluniadau Unigryw
01766 780501

Yn, Gwno Pwytho & Upholstery
01766 780399

Glas Llew, Gifts & Dylunio Mewnol
01766 780804 Ymwelwch 'u gwefan .

Butchers Meirionfa 01766 780229

Stores Morfa, Grocers 01766 780713

Petheuach - casglu
01766 780399

Crefftau Plas, Fabrics, Crafts & Gifts
01766 780204

Spar, siop leol bob dydd
01766 780592

Gwasanaethau

Toyota Garage, Gwerthu a Gwasanaeth
01766 780850 Ymwelwch 'u gwefan .

Rees EW, plymwr 01766 780001

Harlech Technovision, teledu, fideo, Hi-Fi, Gwerthu, Gosod gwasanaeth atgyweirio, Sky,
01766 780613 neu 07764 273969

Llandanwg Holiday Home Park, gwerthu Carafanau 01341 241602 neu Ewch i'w gwefan .

HSBC Bank Machine Arian
Stryd Fawr Harlech

Modurdy'r Castell - trwsio Car
08714 329004

Morfa Garage, Adfer a Petrol
01766 780288

Post Office & Bureau de Change
01766 780231

St Tanwg yr Eglwys yng Nghymru
01766 781336

Duvets Baavet naturiol gwln
01766 780780 neu Ewch i'w gwefan .

Partneriaeth Llanbedr Partneriaeth
Llanbedr-lein cymunedol Ymwelwch 'u gwefan .

Canolfannau Croeso

, Gwybodaeth Croeso Stryd Fawr, Harlech, Gwynedd, LL46 2YA, Cymru, DU.
01,766 780,658
(agor o fis Mawrth i Hydref yn unig).

Harlech a'r Cylch Cymdeithas Twristiaeth,
d / o Swyddfa'r Post, Stryd Fawr, Harlech, Gwynedd, LL46 2YA
01766 780231


Os ydych yn dymuno ymddangos ar y dudalen hon, yna cysylltwch ni. (UK) 01341 241415 neu ... gwefeistr


Ffn

E-bost CJ Mackie

Neidiwch yn l i frig y dudalen